KLIMAVEJPROJEKTET

Toftevang Vejlag

Klimavejprojektet


Vejlavsbestyrelsen er ved at undersøge om det er muligt at omdanne vores private fællesveje til klimaveje - dvs. veje der gør det muligt at lade regnvand sive ned i jorden. Målet er

- dels at bidrage til at mindre belastningen af kloakkerne

- dels at gøre vores kvarter mere grønt og indbydende.


Du kan på siden her følge med i hvad der sker med projektet.

Billede fra Nordvand.dk klimatilpasning i Bagsvrd

Skitse fra nordvand.dk klimatilpasning i Bagsværd.

Diverse dokumenter om klimavej:

09.06.2019 Endelige tegninger juni 2019. Der er sket så store ændringer i projektet at der er udarbejdet nye tegninger. Disse tegninger kun tekniske og viser ikke illustrationer af overfladen, de er udelukkende placeringer af bede og indkørsler m.m.

vestligdel oversigt 001.

østligdel oversigt  002.

Link til københavnerkortet hvor man kan fremsøge vejens beskaffenhed.

udskrift i pdf af vejens beskaffenhed 09.06.2019.

18.8.2017 Reviderede tegninger august 2017 Der er sket tilpasning af tegninger, således, at alle indkomne ønsker til flytning af indkørsler og andre justeringer nu skulle være medtaget.


Eksempler på forskellige typer af vejbede.

 Henvisninger


Tegning af klimavejsprojekt (udgave juni 2019)


Kontrakt modtaget fra HOFOR


Kontrakt med HOFOR med kommentarer


Du kan læse om lignende planer hos Grundejerforeningen Øresund ved at følge linket:

Grundejerforeningen Øresunds miljøvejprojekt


Du kan læse om et klimavejprojekt på  Lørenskogvej i Rødovre som er gennemført - følg linket:

Klimavej på Lørenskogvej


Vejledning fra Miljøpunkt Amager og Hofor: Skab en grøn og klimavenlig vej i jeres område


Vejledning til ansøgning til kommunen om indkørsel til matrikel.

Diverse dokumenter om klimavej:

09.06.2019 Endelige tegninger juni 2019. Der er sket så store ændringer i projektet at der er udarbejdet nye tegninger. Disse tegninger kun tekniske og viser ikke illustrationer af overfladen, de er udelukkende placeringer af bede og indkørsler m.m.

vestligdel oversigt 001.

østligdel oversigt  002.

Link til københavnerkortet hvor man kan fremsøge vejens beskaffenhed.

udskrift i pdf af vejens beskaffenhed 09.06.2019.

18.8.2017 Reviderede tegninger august 2017 Der er sket tilpasning af tegninger, således, at alle indkomne ønsker til flytning af indkørsler og andre justeringer nu skulle være medtaget.

14.8.2017 Rapport om faskiner i moræneler (link til PDF). Grundejeren.dk og PKP Regnvandsteknik har i samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR og Teknologisk Institut etableret fire testfaskiner på Bangsbo Plads i Vanløse. Rapport er fra juni 2016.

30.7.2017 Reviderede tegninger med træer (link til PDF) og tegning uden træer. Det reviderede skitseprojekt i en udgave med og uden beplantning.

20.6.2017 Brev fra HOFOR til klimavejsprojekterne i hele byen med en samling af de spørgsmål man har modtaget fra grundejerforeninger/vejlag og HOFORs svar. Svarene er jouridisk bindende har vi senere fået bekræftet.

3.3.2017: Skitseforslag fra projektleder Niels Lützen til HOFOR

12.3.2017: Udkast til aftale klimavej HOFOR 07-03-2017

20.2.2017: Informationsarrangement om klimavejprojektet lørdag den 11. marts kl. 11-13. Se invitationen.

17.2.2017: Formand, Finn, og næstformand, Frode, har holdt møde med projektleder for klimavejprojektet Niels Lützen den 17. februar. Læs Finns noter fra mødet her: Finns noter fra møde 17.2.2017 mellem Finn, Frode og Niels Lützen.

1.12.2016: Referat af møde med Niels Lützen


September 2016: HOFOR har meddelt at de vil stå for hele finasieringen af klimavejprojektet. Bestyrelsen har derfor påny sat gang i forundersøgelserne, og på næste generalforsamling vil et forslag til klimavej blive præsenteret. Der skal så være afstemning om forslaget.


Januar 2016: Projektet er sat i bero fordi der ikke p.t. findes mulig finansiering. Se referatet fra generalforsamlingen marts 2016.

Referat af møde med HOFOR 11-10-2016 (link til pdf-fil)

Mail rundsendt til medlemmerne 13-12-2015 (link til pdf-fil)

Referat møde miljøvej m Niels Lützen 02-03-2015

Referat af møde 06.01.2015 - bestyrelsesmøde inkl miljøvej

Tekst til e-mail sendt til medlemmerne 7.12.2014

Referat af møde 17.11.2014 - bestyrelsesmøde inkl miljøvej

Referat af møde 8.10.2014

Referat af møde 20.8.2014

Eksempler på forskellige typer af vejbede.