GDPR

Toftevang Vejlag

GDPR Politik i Toftevang Vejlag

 

Håndtering af persondata i Toftevang Vejlag


 

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR). Dette skrift er for at oplyse jer om, at Toftevang Vejlag med sin persondatapolitik opfylder gældende lovgivning. Nedenfor er en gennemgang af vores håndtering af jeres data.   Hvad betyder den nye lov for jer som medlem?I har ret til at vide, hvilke oplysninger Toftevang Vejlag har om jer, og hvordan vi anvender disse oplysninger.   Hvilke oplysninger opbevarer vi om jer?


Vi bruger kun de oplysninger, som I selv har videregivet til os, da I blev medlem, som det er tinglyst på matriklen.


Medlemskartoteket indeholder følgende data for hvert medlem:

  • medlemsnummer
  • matrikelnummer
  • navn
  • adresse
  • e-mail adresse (så vi kan udsende indkaldelser og besked om betaling af kontingent)
  • markering af om kontingent er betalt for indeværende periode


Data i medlemskartoteket bruges til:

  • kontingentopkrævning
  • at udsende materiale til medlemmerne (via mail, personligt leveret eller post)

 

Sådan behandler vi de oplysninger, vi har om jer

Ved udmeldelse slettes medlemmets data i medlemskartoteket.

Vi videregiver ikke jeres private oplysninger til andre i markedsføringsøjemed. Vi beskytter jeres oplysninger, og I har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, vi opbevarer om jer.

Vi kan, efter behørig anmodning, udlevere information om kontingent er betalt, hvis det er relevant i forbindelse med ejerskifte.


Hvad skal I gøre i forbindelse med vores opbevaring af jeres information?

I er altid velkommen til at kontakte foreningen med spørgsmål om de oplysninger vi har registreret, ligesom det er vigtigt, at I husker at sende ændringer i data til os. Dette gøres på info@toftevangvejlag.dk

 

Du kan til enhver tid klage til datatilsynet over vejlagets behandling af dine persondata.Klagen sendes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K.

Mail: dt@datatilsynet.dk